Aanpassen van het Paritair Comite

//Aanpassen van het Paritair Comite
Aanpassen van het Paritair Comite

Aanpassen van het Paritair Comite

De afgelopen jaren is onze branche enorm uitgebreid en ook de achtergrond van vele bedrijven is veranderd. Er zijn steeds meer bedrijven die enkel en alleen voertuigen reinigen en dus geen combinatie meer vormen met een garage of tankstation.

Echter vallen wij in de huidige wetgeving nog onder PC 112 van de garagebedrijven. Hier zitten helaas nogal wat restricties aan die nadelig zijn voor autowasbedrijven, zoals een verbod op zondagswerk en het missen van flexibel inzetten van personeel.

“Het doel van de Beroepsvereniging is ook het verbeteren van de omstandigheden van onze branche door onder andere het PC aan te passen”