Flitscontrole Carwashsector gepland op 22 november 2019

//Flitscontrole Carwashsector gepland op 22 november 2019
Flitscontrole Carwashsector gepland op 22 november 2019

Flitscontrole Carwashsector gepland op 22 november 2019

In 2019 zijn door het SIOD 150 controles gepland die specifiek bedoeld zijn voor de carwashsector, met daarnaast nog 2.750 controles die vrij in te vullen zijn waar nodig. Deze controles worden uitgevoerd door de traditionele sociale inspectiediensten (RSZ, RSVZ, TSW, RVA, RIZIV) maar ook bepaalde Federale overheidsdiensten (FOD Mobiliteit, Economische inspectie en Binnenlandse Zaken) zijn betrokken actoren evenals de Bijzonder Belasting Inspectie en de Douane. Indien nodig kunnen ook justitie en politie worden ingeschakeld bij deze controles.

In 2019 werd ook opnieuw besloten om flitscontroles uit te voeren in fraudegevoelige sectoren. Afgelopen jaar is voor de eerste keer carwash hierin meegerekend door het groeiende probleem van de malafide hand carwashes. De flitscontroles hebben een preventief en informatief karakter maar inspecteurs kunnen bij zware overtredingen zeker maatregelen nemen. Voor 2019 is de datum voor carwashes 22 november 2019. Om u optimaal voor te bereiden kan u gebruik maken van de checklist Carwash die door de SIOD is opgesteld in 2018. Deze kan u terugvinden op ons ledenportaal. Heeft u daar nog geen login voor ontvangen? Stuur dan een  mail naar info@bbrv.be.