Nuttige links ivm COVID-19

//Nuttige links ivm COVID-19

Nuttige links ivm COVID-19

Deze dagen is er een overvloed aan informatie en toch lijkt er altijd een hoop te ontbreken. Wat BBRV doet voor u is vinger aan de pols houden en informatie bundelen. Er wordt enkel iets verspreid waar er 100% zekerheid van is om zo niet nog meer chaos en verwarring te zaaien.

Kijk ook zeker in het ledenportaal voor het ministrieel besluit, updates en een handig document van Integras groep met alle financiele (steun)maatregelen tot nu toe.

Hieronder een aantal links: Deze post wordt gaandeweg ook bijgewerkt als er meer info beschikbaar is

VLAIO: www.vlaio.be/…/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatrege…

FOD Economie over informatie voor ondernemingen:
https://economie.fgov.be/…/coro…/coronavirus-informatie-voor

FOD Volksgezondheid voor informatie over Corona incl livestreaming van persconferenties:
https://www.info-coronavirus.be/nl/

RVA informatie over tijdelijke werkloosheid:
https://www.rva.be/…/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-va…
-> Contacteer hiervoor zeker uw sociaal secretariaat

VOKA: FAQ over hoe steunmaatregelen aan te vragen
https://www.voka.be/steunmaatregelen-corona

UNIZO: Algemene Corona lijn: https://www.unizo.be/corona

FEBELFIN: voor financiele vragen ivm corona
https://www.febelfin.be/…/alles-wat-je-moet-weten-over-het-…
corona@febelfin.be

CRISISCENTRUM: https://crisiscentrum.be/nl