Aanpak van illegale handcarwashes

//Aanpak van illegale handcarwashes
Aanpak van illegale handcarwashes

Aanpak van illegale handcarwashes

Uit rondvraag onder carwashondernemers in Vlaanderen bleek dat de zogenaamde ‘Pakiwashes’ een algemene plaag zijn geworden. Dit soort zaken wast voertuigen onder de prijs aan een slechte kwaliteit en zorgt hierdoor voor een slechte naam van de carwashbranche. Ook zijn ze een draaischijf voor witwaspraktijken en mensenhandel.

De eerste gesprekken met de overheid, nl FOD Bestrijding Sociale Fraude onder Staatssecretaris Philippe de Backer, zijn al achter de rug en de molen is in werking gezet. Dit najaar komt er een ronde tafelgesprek met alle betrokken partijen om een definitief Plan Eerlijke Concurrentie op te stellen met duidelijke actiepunten.

De BBRV is een professionele partner van het Sociale Opsporingen en Inlichtingendienst (SIOD) die de controles ter plaatse uitvoeren. Dit houdt in dat wij een speciaal meldpunt hebben dat voorrang heeft op meldingen die via de gewone weg gaan en dat er dus eerder actie ondernomen kan worden. Ook garandeert deze weg onze leden die meldingen doen van anonimiteit.

Hoe meer meldingen over deze bedrijven, hoe prangender de vraag richting de overheid wordt. Daarom vragen wij aan iedereen om deze zaken aan de BBRV door te geven zodat wij ze officieel kunnen melden. Het is wenselijk dat de meldingen ondersteund worden door flyers, prijsaffiches, Facebookpagina’s etc afkomstig van de handcarwashes zelf. U kan ons bereiken via info@bbrv.be of via de contactpagina op de website.